Trang chủ Công nghệKhoa học Lần đầu giải mã gien người hóa đá: Bí mật thành phố “vượt thời gian”